- هر کدام از کارگاه ­ها برای دانشجویان دارای 50% تخفیف می ­باشد. 

- ثبت نام گروهی مشمول تخفیف می ­شود، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66957782-021 تماس بگیرید.

- برای هر کارگاه گواهینامه صادر خواهد شد.

- جهت ثبت نام در کارگاه مبلغ ثبت نام را به حساب باتکی همایش، واریز نموده و اسکن فیش واریزی را با درج نام کارگاه به آدرس mst2015@ut.ac.ir ارسال نمائید.